TPD (Tobacco Products Directive)

Povzetek:

Odlok se nanaša na izdelke za uparjanje, ki so definirani kot sledi:

«elektronska cigareta: izdelek, ki se ga uporablja za za uživanje pare z vsebnostjo nikotina skozi ustnik ali katerim koli delom takega izdelka, vključno s polnilom, rezervoarjem ter naprava brez polnila ali rezervoarja. Elektronske cigarete so lahko za enkratno uporabo ali za večkratno polnjenje s polnilnim vložkom ali rezervoarjem ali pa se jih lahko uporablja s kartušami za enkratno uporabo»

«zamenljivo polnilo s tekočino: polnilo, ki vsebuje tekočine z nikotinom in se ga uporablja za polnjenje elektronske cigarete»

Proizvajalci in uvozniki morajo svoje izdelke certificirati in priskrbeti naslednje informacije:

a) ime in kontaktne podatke izdelovalca, odgovorne pravne ali fizične osebe v Uniji in, po potrebi, uvoznika v Unijo

b) seznam vseh sesavin izdelka in emisij, ki izhajajo pri upiorabi, izdelek po blagovni znamki in vrsti, vključujoč količino;
c) toksikološki podatki o sestavinah in emisijah proizvoda, vključno s podatki ob segretju, ki se nanašajo predvsem na vpliv na zdravje potrošnikov pri inhalaciji, upoštevajoč, med drugim, vse zasvojevalne učinke;
d) informacije o nikotinskih odmerkih in sprejemom pri porabi pod normalnimi ali razumno predvidljivimi pogoji;
e) opis sestavnih proizvoda; vključno z, kjer je to primerno, navodili za odpiranje in polnjenje mehanizma cigaret in polnil.
f) opis proizvodnega proscesa, pa tudi, ali gre za serijsko porizvodnjo, in izjavo, da je proizvodni proces skladen z zahtevami iz tega člena;

g) izjavo, da sta proizvajalec in uvoznik odgovorna za kakovost in varnost izdelka, ko se izdelek daje na trg in pri uporabi v skladu z normanimi ali razumno predvidljivimi pogoji.

Ministerstvi za Zdravje in za Gospodarstvo dajeta na svojih spletnih straneh javnosti na voljo predstavljene podatke ob upoštevanju potrebe po varstvu zaupnih poslovnih podatkov.

Tekočina, ki vsebuje nikotin v elektronskih cigaretah ali v zamenljivih polnilih s tekočino, mora zadostiti naslednjim zahtevam:
a) na trg je dana samo
1) v namenskih posodah za ponovno polnjenje, ki ne presegajo 10 ml;
2) v elektronskih cigaretah ali ponilnih za enkratno uporabo, ki ne presegajo prostornine 2 ml;
3) v polnilih za enkratno uporabo s kartušami, ki ne presegajo prostornine 2 ml;
b) tekočina, ki vsebuje nikotin, ne presega nikotina v 20 mg/ml;
c) ne vsebuje naslednjih aditivov:
– vitaminov ali drugih aditivov, ki dajejo vtis, da določen tobačni izdelek dobrodejno vpliva na zdravje ali predstavlja manjše tveganje za zdravje

– kofeina ali tavrina ali drugih aditivov in dodatkov s poživilnimi lastnostmi, ki imajo prizvok energije in vitalnosti;
– aditivov, ki emisije obarvajo;
– aditivov, ki imajo v nesegreti oblik lastnosti CMR.
d) se pri proizvodnji tekočine, ki vsebuje nikotin, uporabljajo samo zelo čiste sestavine.
e) razen nikotina, so edine sestavine, uporabljene v tekočini, ki vsebuje nikotin, tiste, ki ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi (v segreti ali nesegreti obliki);

Elekronske cigarete oddajajo konstantne odmerke nikotina pod normalnimi pogoji uporabe;
Elektronske cigarete in polnila morajo biti varna za otroke in zaščitena pred poškodbami in pred zlomom ter puščanjem in imajo mehanizem, ki zagotavlja ponovno polnjenje brez puščanja.

Zavitki elektronskih cigaret in polnil naj bodo opremljeni z informativnim listom, ki naj vključuje:

a)navodila za uporabo in shranjevanje izdelka, vključno z navedbo, da izdelek ni primeren za mlade in za nekadilce;
b) kontraindikacije;
c) opozorila za posebne rizične skupine;
d) informacije o možnih škodljivih učinkih;
e) možnost povzročitve zasvojenosti in toksičnosti
f) kontaktne podatke o proizvajalcu ali uvozniku ter pravni ali fizični osebi za stike v Uniji;

Posamični zavojčki in morebitna zunanja embalaža elektronskih cigaret in polnil:
a) vsebujejo seznam vseh sestavin, ki jih izdelek vsebuje v padajočem vrstnem redu glee na težoin navedbo o vsebnosti nikotina in o količini na odmerek, serijsko številko in pripročilo, naj se izdelek hrani izven dosega otrok;
b) ne vsebujejo spodaj navedenih elementov in lastnosti:
– ne namiguje, da ima nek določen izdelek poživljajoče, zdravilne, pomlajujoče učinke, da daje energijo, da je naraven, biološki ali da ima drugačne dobrodejne vplive na zdravje ali življenjski slog;
– ni podobno prehranskemu ali kozmetičnemu izdelku;
c) vsebujejo sledeče zdravstveno opozorilo: “Izdelek vsebuje nikotin, ki je strupena in zasvojljiva snov. Ni primerno za nekadilce.”
Opozorilo naj obsega na dveh večjih površinah zavitka in morebitne zunanje embalaže in naj pokriva 30 odstotkov površine pakiranja ali morebitne zunanje embalaže.

Prehodne določbe za trgovce

ITALIJA: do 20. maja je dovoljena maloprodaja in veleprodaja izdelkov, ki niso v skladu z direktivo. Po tem datumu bodo trgovci morali kupovati pri proizvajalcih ali uvoznikih, ki so certificirali izdelke v skladu z določili TPD.

SLOVENIJA: Od 11. marca 2017 dalje datumu bodo trgovci morali kupovati pri proizvajalcih ali uvoznikih, ki so certificirali izdelke v skladu z določili TPD.

GRČIJA: od 1. marca 2017 dalje datumu bodo trgovci morali kupovati pri proizvajalcih ali uvoznikih, ki so certificirali izdelke v skladu z določili TPD.

HRVAŠKA: zakon se še ne izvaja.

Izdelki, opremljeni z oznako TPD, so bili certificirani in se jih sme prodajati tudi po 20. maju (v Italiji), po 11. marcu (v Sloveniji), po 1. marcu (v Grčiji).

                                                                                      TPD

Staff Aer